Jak zostać specjalistą psychoterapii uzależnień?

Zależności od leków, alkoholu, narkotyków, innych preparatów psychoaktywnych na ogół są likwidowane w procesach psychoterapii, które prowadzi odpowiednio wykształcona osoba. Przejawem doświadczonego specjalisty od walki z uzależnieniami nie mogą być jedynie ukończone kursy i odpowiednie studia. Praca z osobami uzależnionymi wymaga od takiego specjalisty połączenia jego odpowiednich cech osobowości, empatii, „zdrowego rozsądku” oraz informacji zdobytych na kursach.

Zawód specjalisty psychoterapii uzależnień, który na pierwszy rzut oka, nie jest tak prosto zdobyć. Ukończone studia wyższe to decydujący warunek do zakwalifikowania się na drodze do uzyskania Certyfikatu, osoby z wykształceniem średnim mogą ubiegać się o tytuł instruktora psychoterapii uzależnień. Medycyna, psychologia, pielęgniarstwo, pedagogika,teologia oraz socjologia to kierunki na studiach, które są pożądane jako podstawy tego zawodu. Fach ten, w naszej ojczyźnie jest zawodem regulowanym, znaczy to mniej więcej tyle, że odpowiednie instytucje wydały przepisy, które klarownie określają jakie wykształcenie musi mieć tego rodzaju terapeuta.

Diagnoza osoby uzależnionej i ustalenie dla niej planu leczenia, tzw. kontraktu terapeutycznego, to pierwsze z czynności jakie musi przeprowadzić terapeuta. Kluczowymi zdolnościami terapeuty do walki z uzależnieniami, są umiejętności związane z poznaniem pacjenta, warunków środowiskowych w jakich żyje, obciążeń rodzinnych, genetycznych, cech osobowości. Czasami jest tak, że pierwszą czynnością specjalisty nie jest wykreowanie planu leczenia, lecz przekonanie uzależnionej osoby do tego, żeby podjęła się leczenia. Specjalista od terapii uzależnień nie pracuje jedynie w przychodni, w formie gdy pacjent odwiedza go w miejscu pracy. Leczenie można wykonywać także w placówkach szpitalnych, w domu osoby uzależnionej, można również prowadzić zajęcia o charakterze profilaktycznym na przykład w szkołach średnich. Wyrobienie certyfikatu specjalisty od zwalczania uzależnień wiąże się ze sporymi nakładami finansowymi. Pieniądze te wahają się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Na szczęście można zabiegać o dofinansowanie takiego szkolenia na przykład przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii, lub Parpę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *