Ze Świata medycyny

Chcesz dowiedzieć się więcej o zagrożeniu spłecznym lekomanią: polecany NZOZ
Do poczytania

admin

Czy psychiatrzy otrzymają uprawnienia do terapii substytucyjnej?

leczenie substytucyjneW naszym kraju problemy związane z narkomania wciąż budzą spore emocje.  Do lat dziewięćdziesiątych XX wieku, problem uważano za marginalny, przemyt substancji odurzających do Polski był praktycznie niemożliwy, nasz kraj był wyizolowany od społeczeństw zachodnich, granice bardzo szczelne. Wszystkie środki narkotyczne były produkowane przez osoby uzależnione, przeważnie na własny użytek, z niewielką rezerwą na sprzedaż. Dotyczyło to oczywiście też rynku Heroiny, narkomani polscy opracowali własną metodę produkcji tzw. kompotu, odpału, ze słomy makowej. Środek ten szybko ulega gniciu i nie nadaje się do długiego przetrzymywania i handlu. Zmiana ustroju i otwarcie granic, otworzyło nasz rynek na import narkotyków. Ma to związek ze stałym wzrostem osób przyjmujących narkotyki, w tym przetwory opium. Nasze Państwo ma rozbudowaną sieć placówek lecznictwa narkomanii, ambulatoryjnych, stacjonarnych, również programów leczenia substytucyjnego.

Leczenie substytucyjne to program farmakologiczny dla osób, które nie osiągnęły sukcesu stosując inne formy terapii. Polega na podawaniu osobom uzależnionym od opiatów(głównie Heroiny) leków o podobnym działaniu opioidowym. W naszym kraju wciąż dominującym sposobem jest stosowanie Methadonu. Udział w programie ma głównie redukować szkody wywołane uzależnienie: ograniczenie śmiertelności, zakażań, przyjmowania dożylnego, służyć uspołecznieniu pacjentów, poprawie funkcjonowania, np. zdobyciu i utrzymaniu pracy, rodziny, ma zmniejszyć kryminogenność. W krajach Europy ten sposób terapii działa z powodzeniem od lat 20-stych XX wieku. W niektórych podawana jest pacjentom Heroina, odsetek osób objętych tą metodą leczenia to czasami 75-90% (Wielka Brytania i Szwajcaria). W USA specjaliści psychiatrzy posiadają prawo do zapisywania osobom uzależnionym od opiatów substytucji Methadonem lub Buprenorphiną w celu eliminacji szkód lub tzw. przedłużonej detoksykacji. W naszym kraju pierwszy program otworzono w 1992 roku, dziś jest ich ponad 20 i kilka prowadzonych w Zakładach Karnych. Niestety terapia uzależnień w Polsce zdominowana jest nie przez środowiska medyczne tylko humanistyczne. Często osoby decydujące o środkach na leczenie uzależnień nie mają bladego pojęcia o mechanizmach chorobowych. Dlatego rozwój programów leczenia substytucyjnego i dostępność do nich była i jest przez lata blokowana. Głównie przez tzw. „terapeutów”, załóżmy, że to osoby z wykształceniem psychologicznym, nie mają one prawa do diagnozy, ordynowania leków, w przypadku dostępu do ww programów, ich status znacznie by się obniżył. Spadły by zarobki, dotychczas chętnie dzielone fundusze publiczne trafiały by do chorych, nie na nieskuteczne psychoterapie i profilaktykę.

W ostatnim czasie jedna z partii politycznych, która ma również w programie działania na rzecz depenalizacji (nie mylić z legalizacją), wyszła z ciekawym pomysłem. Otóż chce ona lobbować za tym aby uprawnieni lekarze psychiatrzy posiadali uprawnienia do leczenia narkomanii, na wzór ich amerykańskich kolegów. Osoba uzależniona po zgłoszeniu do psychiatry i przejściu kwalifikacji, bez przeszkód mogłyby rozpocząć leczenie zależności opiatowej. O konieczności leczenia decydowałby lekarz specjalista a nie Wojewoda czy Krajowe Biuro ds Narkomanii. Jestem pewien, że lobby obecnie spijające śmietankę wytoczy szereg iluzorycznych argumentów aby nie oddać kompetencji i oczywiście związanych z nimi funduszy. Będę  kibicował rozwojowi projektu i liczę na zwycięstwo zdrowego rozsądku, z korzyścią dla pacjentów i społeczeństwa.

Problem narkomanii w Warszawie

Nasza stolica ma w przybliżeniu 3.5 miliona mieszkańców. Wśród nich są ludzie chorujący, także na narkomanię. gdy poznaliśmy dane prezentowane przez państwowe służby, które twierdzą, że w Polsce uzależnione od środków psychoaktywnych jest 100 tysięcy obywateli, mamy wrażenie, ze są to dane z księżyca. Być może jest to prawidłowy szacunek jeżeli chodzi o osoby uzależnione od opiatów, Heroiny, morfiny, innych opioidów z maku.Narkomania w Warszawie

 

 

 

 

A trendy wskazują, że znacznie większa jest liczba osób uzależnionych od Amfetaminy, tzw. dopalaczy, THC, Benzodiazepin. Mamy wrażenie, ze nasze Państwo celowo zaniża te wartości. Nie przygotowało sensownej oferty pomocy osobom z problemem zależności, wiec zamiata pod dywan. Narkomania, w samej Warszawie to duży problem, a tymczasem, mamy do dyspozycji:

  1. Jeden publiczny oddział detoksykacji i jeden z programem leczenia osób uzależnionych od benzodiazepin, dodatkowo dwa prywatne, gdzie koszt leczenia pokrywa pacjent.
  2. Dwie publiczne Poradnie oraz kilka z kontraktami otrzymanymi z „Miasta”, jednak te drugie podobnie jak prywatne w większości robią „lipę”. Tzn. zapewniają pomoc tzw. psychoterapeutów, bez profesjonalistów, lekarzy, psychiatrów.
  3. W okolicach Warszawy działa kilka Ośrodków rehabilitacyjno -readaptacyjnych, długoterminowych, ale tylko jeden zatrudnia profesjonalna kadrę, prowadzi przedłużona detoksykację i leczenie substytucyjne. Reszta to „lipa” oferująca psychoterapie grupowa oparta na społecznościach, LOL.
  4. W Warszawie mamy już dość dobrze rozwinięte programy leczenia substytucyjnego, czas oczekiwania na terapie jest krótki, niestety kilka z nich nie ma oparcia w oddziałach detoksykacyjnych. Więc działa w dużej mierze pozornie, nie odstawisz Metadonu, nie nasączą Cię. Ale przynajmniej nie słychać o łapówkach jakie były zwyczajowe w jednym programie, dla osób starających się o przyjęcie.

Szukając w sieci znaleźliśmy portal narkomania.waw.pl, i tam opisane tu newsy, zachęcamy, piszcie do autorów, niech publikują nowe treści.

 

Uzależnienie od leków

Uzależnienie od lekówPolacy należą do czołówki narodów które przyjmują duże ilości leków. Niestety spora część środków leczniczych jest przyjmowana poza wskazaniami medycznymi lub w dawkach daleko przekraczających terapeutyczne. Uczymy się żyć „wygodnie”, skutecznie. Mimo, iż rośnie nasza świadomość potrzeby dbania o zdrowe ciało i ducha, to chcemy to osiągać natychmiast, nie bacząc na koszty. Najlepsze metody, aktywność fizyczna, odpowiednia dieta, higieniczny tryb życia, unikanie używek, wymagają poświęceń. Wolimy swój cel uzyskać za pomocą pigułki, w ciągu sekund lub minut. Jednak ceną za to jest często zależność, jej powikłania, w konsekwencji: złe funkcjonowanie, zaburzenia psychiczne, uszkodzenie narządów, inwalidztwo lub śmierć.

W tym artykule przedstawię najczęstsze problemy związane z uzależnieniem od leków: podstawowe, uzależniające grupy leków, częste powikłania ich stosowania, napiszę na czym polega leczenie lekomanii. Z oczywistych względów pominę nazwy leków o działaniu odurzającym.

  • Najczęściej obserwujemy uzależnienie od następujących grup leków:
  1. Leki z grupy BZD czyli benzodiazepiny: ich podstawowe działanie to: uspokajające, przeciwlękowe, nasenne, miorelaksujące, przeciwdrgawkowe. Działają praktycznie natychmiast po zażyciu, niestety ich euforyzujące działanie bywa często przyczyną silnych uzależnień. Zostały wprowadzone do użycia w latach 60-tych, dziś dostępnych jest w Polsce ok. kilkudziesięciu rodzajów BZD, co daje setki preparatów. Za bezpieczne przyjmuje się przyjmowanie kilkudniowe w dawkach terapeutycznych, przez specjalistów mogą być stosowane w wyraźnych wskazaniach do kilku tygodni. Różnią się między sobą bezpieczeństwem stosowania, toksycznością. Uzależnienie od nich skutkuje: zaburzeniami funkcji poznawczych, pamięci, szybkości reakcji, występują zawroty głowy, zaburzenia równowagi, często złamania u osób starszych, mogą wystąpić ataki padaczki, lęk, zaburzenia snu, majaczenia, inne psychozy w wyniku odstawienia.
  2. Niebenzodiazepinowe leki nasenne: popularne od ok. 20 lat, w Polsce występują głównie dwa rodzaje tych środków. Prowadzą do zależności podobnej w przebiegu jak BZD. Podobnie jak w przypadku stosowania benzodiazepin obserwujemy tu często narastanie tolerancji, pacjenci przyjmują coraz większe dawki w celu uzyskania podobnego efektu. rekordziści potrafią przyjmować do kilkudziesięciu tabletek na dobę, przy maksymalnej dopuszczalnej dawce 1.5 tabletki.
  3. Narkotyczne leki przeciwbólowe: głównie opioidy, na rynku popularnych jest kilka leków o tym mechanizmie działania, kilka z nich jest łatwo dostępnych, również w preparatach sprzedawanych bez recepty. Należy koniecznie wspomnieć o kilku specyfikach z tej grupy, silnie działających, uzależnienie od nich z reguły dotyczy osób związanych ze służbą zdrowia, lekarzy, ich żon, pozostałych członków rodzin. Uzależnienie od opiatów to silna fizjologiczna zależność, obserwuje się szybko narastającą tolerancję, silne objawy odstawienne, w trakcie używania liczne szkody zdrowotne, społeczne, emocjonalne, wysoką śmiertelność. Badania wykazują śmiertelność do 50% w pierwszych 10 latach używania opiatów.
  4. Pozostałe leki przeciwbólowe: w większości przypadków dostępne bez recepty. Używane w dawkach przekraczających terapeutyczne lub np. z alkoholem, powodują groźne dla życia powikłania: chorobę wrzodową, uszkodzenie szpiku, niewydolność nerek, toksyczne uszkodzenie wątroby i inne śmiertelne zatrucia.

Istnieje dodatkowo wiele różnych grup i preparatów, które mogą wywołać zespół zależności. Jako ciekawostkę podam fakt, że uzależnia również Witamina C. Jedno z jej działań polega na łagodnym pobudzeniu, aktywizacji. Przyjmowana przewlekle w dużych dawkach, np. w celu prewencji przed infekcjami, w okresach wiosennych i jesiennych, prowadzi do uzależnienia. Odstawienie powoduje, bóle głowy, złe samopoczucie, zaburzenia nastroju.

Leczenie uzależnienia od leków: powinno być prowadzone przez specjalistów. z reguły zespoły tworzą: psychiatrzy, specjaliści psychoterapii uzależnień, psycholodzy. Niejednokrotnie wiąże się z kilkutygodniową hospitalizacją, koniecznością detoksykacji. W wyniku odstawiania leków mogą wystąpić groźne dla zdrowia i życia objawy: padaczka, psychozy, objawy wegetatywne, tachykardia, skoki ciśnienie tętniczego. Dlatego osoby uzależnione powinny bezwzględnie skontaktować się z lekarzem celem uzyskania pomocy.

Wszystko o napojach z prądem

encyklopedia alkoholizmuHistoria alkoholu jest tak stara jak historia świata, towarzyszył nam praktycznie zawsze. Wykorzystując jego euforyzujące działanie, poprawiamy sobie humor, bawimy się w towarzystwie. Jednak ma on drugie dno, nadużywany prowadzi do uzależnienia, szkód zdrowotnych i społecznych. Temat ciekawy, więc stworzyliśmy encyklopedie alkoholizmu. Tytuł straszy, jednak w serwisie znajdują się również wiadomości związane z szeroko pojętymi napojami alkoholowymi.

Tu dowiesz się co to jest wódka, piwo, wino, ale także denaturat. Jaka jest ich historia, jak się kształtowała. Nie ukrywamy, że większość haseł ma związek z chorobą alkoholową, DDA, współuzależnieniem. Portal powstał aby krzewić rzetelna wiedzę o która dziś trudno.  Jak wpiszemy w szukajkę G hasło „alkoholizm” zobaczymy kilkadziesiąt stron reklamujących ośrodki leczenia uzależnień. Większość z nich to prywatne domy, prowadzane przez naciągaczy.  Już po treści można się zorientować, że nie mają pojęcia o chorobie. Warto więc propagować wiedzę popartą medycznymi badaniami. Chcemy też publikować wizytówki placówek o uznanym dorobku. Zatrudniających specjalistów w dziedzinie terapii uzależnień, psychiatrów, psychologów, rehabilitantów.

Jednym słowem dualizm, po pierwsze przegląd napoi alkoholowych, znanych marek, z drugiej alkoholizm. Mamy też nadzieję, że społeczny charakter serwisu, umożliwiający publikowanie treści przez użytkowników, da nam możliwość umieszczania tu ciekawostek, przypadków kazuistycznych. Zapraszamy, do używania, zgłaszania uwag, własnych tekstów, jak i pomocy przy zredagowanych już artykułach.

Alkoholowa marskość wątroby

 alkoholowa marskość wątrobyAlkoholowa marskość wątroby występują u części osób dotkniętych nałogiem alkoholowym po długim czasie obciążania swojej wątroby przez alkohol. Codzienna dawka która może wywołać tą chorobę jest bardzo różna począwszy od około czterech drinków dla mężczyzn skończywszy na dwóch dla kobiet. Dzieje się tak gdyż alkohol nie pozwala metabolizować związków odżywczych. Wobec tego uważam iż odpowiednie leczenie profilaktyczne może w tym wypadku zdziałać wręcz cuda. W pierwszej mierze warto wspomnieć o odpowiednich nawykach gdyż polska z nich niestety nie słynie. W Polsce pije się dużo i na dodatek wysokoprocentowe napoje co jest niestety wybuchową mieszanką. Z tego też względu pragnę szczególnie przestrzec przed takim sposobem spędzania wolnego czasu bądź też delektowania się wysokoprocentowym alkoholem dla rozrywki. W tym wypadku zdecydowanie bardziej narażone na alkoholową marskość wątroby są kobiety aniżeli mężczyźni , choroba zazwyczaj wkrada się podstępem do wielu domów gdyż nie daje żadnych początkowych objawów. Jednakże do najczęstszych objawów chorobowych należą m.in. wyczerpanie , osłabienie , swędzenie czy też skrajne wyczerpanie. Dlatego też choroba wkrada się podstępem gdyż bardzo ciężko jest rozpoznać objawy pierwotne. Oczywiście istnieje masa objawów innych jednakże pojawiają się zdecydowanie rzadziej. Moim zdaniem odpowiednie podejście do tego tematu będzie mieć kluczową rolę w zakresie profilaktyki oraz leczenia takich zaburzeń.

Jak możemy profilaktycznie zadbać o naszą wątrobę?

W pierwszej mierze podkreślę iż należy rozpocząć od odpowiedniej diety oraz całkowitym odstawieniu alkoholu. Jednakże są to zasady dla osób które już poważnie nadszarpnęły swoje zdrowie. W przypadku zwykłych ludzi trzeba zachować umiar i pić jedynie od czasu do czasu. Czyli nie częściej niż raz na tydzień choć dawka przez who jest zdecydowanie większa do moim zdaniem nie wolno jej nadużywać. Może prowadzić to do fizycznego uzależnienia które z czasem może się rozwinąć. Dlatego też alkohol jest szczególnie zamieniany na jego lepsze odmiany takie jak wino czy też inne w państwach pokroju Szwecji czy też Norwegii. W tych państwach ludzie żyją zdecydowanie dłużej na co ma z całą pewnością wpływ dobrych zwyczajów. Raz zatruta wątroba jest już nie do naprawienia ponieważ jedynie drobne zmiany mogą się same zregenerować. Dlatego też marskość wątroby jest chorobą śmiertelną która niezwłocznie doprowadzi nas do śmierci. Jednakże poprzez odpowiednie leczenie może być utrzymana w takim samym stadium bądź też zwolniona. Dlatego też najlepszą metodę na zachowanie zdrowia jest ograniczenie spożywania alkoholu który w dużej mierze niszczy nas każdego dnia , jeśli go spożywamy. Warto jeszcze wspomnieć o tym iż nie jest to tylko i wyłącznie problem alkoholu bowiem także odpowiedniego odżywienia. Ponieważ gdy mamy poważne problemy z naszym układem pokarmowym to w połączeniu z alkoholem możemy narazić się na jeszcze większe ryzyko marskości wątroby. Z tego też punktu warto wspomnieć o tym iż jedynie 15% osób pijących alkohol dochodzi do ostatniego stadia tej choroby. Dużą zależność ma tutaj obciążenie genetyczne.

Prywatna Klinika

prywatna klinikaW życiu człowieka obserwujemy pewne etapy. Rodzimy się, dojrzewamy, chodzimy do szkoły nawiązujemy przyjaźnie, pierwsze sympatie, uczucia. Często organizujemy się w grupy zgodne z zainteresowaniami lub osobowością, uczestniczymy w życiu organizacji np. Harcerstwie, ruchach społecznych. Zdobywamy wykształcenie, zakładamy rodzinę, rozpoczynamy pracę. Awansujemy, zaczynamy pełnić kierownicze role, jeżeli nasze zdolności i warunki środowiskowe na to pozwalają w końcu kierujemy sporymi grupami ludzi, jesteśmy za nie odpowiedzialni.

W pewnym wieku nasze siły witalne zaczynają nas ograniczać, spada siła lecz jeszcze rośnie wytrzymałość. Zaczynamy cenić sobie smaki życia, czerpiemy większość przyjemności z dojrzałych interakcji z ludźmi. Podobnie w pracy zawodowej już nie opieramy się na młodzieńczej brawurze, chcemy dobrze pracować w dobrym środowisku i zespole. Z tego powodu otworzyliśmy Zakład opieki Zdrowotnej Klinikę Medox. Jako lekarze z prawie dwudziestoletnim stażem pracy, zdobyliśmy doświadczenie w referencyjnych polskich szpitalach. Poznaliśmy wybitnych mistrzów, od nich uczyliśmy się zawodu. Niestety praca w publicznych szpitalach niesie z sobą oprócz zadowolenia z leczenia pacjentów, olbrzymie upokorzenie. Ograniczenia wynikające z programów leczenia narzuconych przez NFZ, które nie są podyktowane dobrem pacjenta, tylko dobrem finansów ubezpieczyciela. Niekompetencja urzędników NFZ i Ministerstwa Zdrowia. Czołowe etaty w Urzędach państwowych i stanowiska dyrektorów szpitali nie są obsadzane ludźmi kompetentnymi tylko ustosunkowanymi politycznie i to bez względu jaka partia jest przy władzy. Nikogo nie obchodziło, że pacjenci często traktowani są jak trzoda, że leczą się w 10 osobowych salach, że nie mają dostępu do sanitariatów, że lekarz poświęca im 10 minut tygodniowo, że stosowane są ograniczenia w diagnostyce i stosowaniu nowych metod terapii. My sami jesteśmy świadomi ograniczeń wynikających z naszej niewiedzy, braku czasu na szkolenia, dodatkowo dochodziły trudności techniczne. W związku z tym postanowiliśmy sami sobie stworzyć miejsce pracy. Oczywiście ono tez nie jest idealne. Bardzo chcielibyśmy zatrudniać więcej personelu, rozwijać nasz szpital, jednak musimy dostosować się do naszych możliwości. Teraz przynajmniej możemy bardziej indywidualnie traktować pacjentów. Po czterech latach działalności jesteśmy szczerze zadowoleni z osiągniętego sukcesu. Mamy tylko nadzieję, że kolejne nieprzemyślane decyzje urzędów centralnych nie uniemożliwią nam kontynuowania misji szpitala.  Na razie dziękujemy naszym rodzinom za tolerancję naszej nieobecności w życiu rodzinnym, naszemu personelowi: pielęgniarkom, psychologom, terapeutom, kolegom lekarzom współpracującym, personelowi administracyjnemu. Bez ich ciężkiej pracy, kreatywności, wsparcia ten sukces byłby niemożliwy.  Czujemy się spełnieni, planujemy rozwijać prywatny szpital.

Strony internetowe dla lekarzy

strony internetowe dla lekarzyInternet stał się poważną siłą. Dziś pacjent poszukujący lekarza specjalisty z danej dziedziny, zaczyna od wpisania odpowiedniej frazy w wyszukiwarkę.* Dentysta Warszawa, Neurolog Kielce, Endokrynolog Poznań, tak zwykle poszukuje się specjalistów medycyny w Google. Tylko 20% procent pacjentów trafia do lekarzy z polecenia znajomych lub rodziny, 20% jest kierowanych przez innych lekarzy, pozostałe 60% pacjentów kieruje do lekarzy sieć internetowa.
W związku z tym posiadanie własnego serwisu www jest dziś konieczne, nie tylko ze względu na prestiż. Tworzymy strony internetowe dla lekarzy medycyny, pozostałych zawodów medycznych, stomatologów, fizjoterapeutów, farmaceutów. Są to zarówno proste wizytówki jak i rozbudowane portale szpitali, klinik, dużych poradni. Wygląd witryny zależy od specyfikacji zamawiającego, precyzuje On swoje wymagania, wskazaną uzyteczność, oczywiście doradzamy jak powiniem wyglądać serwis. Mamy spore, wieloletnie doswiadczenie. Dodatkowo zajmujemy się dbaniem o reputację witryny w sieci, pozycjonowaniem związanym z popularnością, pozycją w wyszukiwarkach.
Należy wspomnieć, że medycyna to specyficzna dziedzina, placówkom służby zdrowia, lekarzom, nie wolno się reklamować, zakazuje tego prawo. Możliwe jest jednak upowszechnianie informacji o oferowanych usługach, godzinach przyjęć, zatrudnianych specjalistach. W naszym zespole pracują również lekarze, pozwala nam to zachować wyskoką merytoryczną i etyczną wartość usług. Nie narażamy naszych partnerów na konsekwencje prawne lub ośmieszenie w środowisku medycznym. W internecie sporo jest ogłoszeń typu „dobry psychiatra Warszawa”, po zapoznaniu sie z ofertą, okazuje się, że ten „dobry” to rezydent bez specjalizacji, z dwuletnim doświadczeniem klinicznym.
Jeżeli nie chca Państwo wiązać się długą umową i stałymi kosztami, wystarczy zdecydować sie na wynajemn serwisó medycznych, posiadamy gotowe strony, lub przygotujemy je zgodnie z zamówieniem. Po kilku miesiącach z reguły nasi klienci decydują się na wykup domeny aby jej nie stracić. Zapraszamy do kontaktu.

*oczywiście dotyczy to dużych skupisk, miast, w miejscowościach małych pacjent nie ma żadnego wyboru

Pozycjonowanie serwisów medycznych

Leczenie odwykowe temat wstydliwy

leczenie alkoholizmuWprowadzenie:

Pod sklepem siedzi dwóch konsumentów, nosy sine, drelichy, delektują jabola. Podjeżdża najnowszy model BMW, wysiada dwóch modnie ubranych mężczyzn, garnitury od Armaniego, porządne włoskie buty. Kupili i spożyli dwie wody mineralne, wyrzucili butelki do kosza i odjechali.

Komentarz tubylców: Patrz Zenek wodę piją, jak zwierzęta, jak zwierzęta…..

Być alkoholikiem w naszym kraju to wciąż wstyd, nie dlatego, który pije pod sklepem, tylko dla osób które zdecydowały się na leczenie alkoholizmu. Człowiek, gdy zda sobie sprawę z braku kontroli nad ilością spożywanego alkoholu, zaczyna odczuwać ograniczenia wynikłe z choroby. Nadal publiczne przyznanie się do nałogu wywołuje sensację. Na imprezach towarzyskich odmowa picia alkoholu jest traktowana nienaturalnie. Ludzie tłumaczą się koniecznością jazdy samochodem, chorobami, np. cukrzycą, przyjmowanymi antybiotykami. Powinniśmy wszyscy zaakceptować abstynentów w naszym środowisko. Ten kto podejmuje leczenie odwykowe, trzeźwieje zasługuje na szacunek. To wielka rzecz wygrać z własnymi słabościami, aby tego dokonać należy wykazać się siłą charakteru.

Przez stygmatyzację alkoholików odnosimy odwrotne do zamierzonych skutków, pacjenci zamiast poddać się terapii, ze wstydu ukrywają picie, oddalają decyzję o leczeniu odwykowym. Jak leczyć alkoholizm? Przede wszystkim motywować chorych. Trzeba zdjąć tabu z choroby alkoholowej, traktować ją jak schorzenie biologiczne, którym bez wątpienia jest.

Psychiatra w Warszawie

psychiatra WarszawaPsychiatria to jedna ze starszych dziedzin medycyny, już starożytni lekarze starali się klasyfikować i leczyć zaburzenia psychiczne. Wraz z rozwojem nauk biologicznych dało się tez zauważyć postępy w psychiatrii. Jednak tak naprawdę nowożytna psychiatria rozwija się od lat pięćdziesiątych dwudziestego stulecia. Wtedy to wynaleziono pierwsze leki przeciwpsychotyczne i przeciwdepresyjne co umożliwiło leczenie biologiczne. Praktycznie od tego czasu obserwujemy tylko  ulepszanie psychofarmakologii jednak nie zmieniło się diametralnie podejście do terapii.

Psychiatra Warszawa to jedno z częściej szukanych haseł w wyszukiwarkach. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu na usługi tej gałęzi medycyny. Dostęp do specjalistów publicznej służby zdrowia jest utrudniony, na wizytę czekamy miesiącami. Praktycznie Poradnie Zdrowia Psychicznego (PZP) nie realizują wizyt domowych. W Warszawie gdzie praktykuje kilkuset psychiatrów nawet w gabinetach prywatnych obserwuje się kolejki pacjentów, wybrani specjaliści wyznaczają czas przyjęcia do 2-3 tygodni. Znacząco różnią się też cenniki prywatnych praktyk, z reguły mieszczą się w granicach od 90 do 400 zł za wizytę ambulatoryjną.

Mimo to warto rozważyć leczenie zaburzeń psychicznych w ramach praktyki prywatnej lekarza psychiatry. Zyskujemy przeważnie szybki czas przyjęcia, możemy umówić się na konkretną godzinę nie tracąc całego dnia. Większa część specjalistów udostępnia nam swój numer do kontaktu w nagłych sytuacjach, co daje duże poczucie bezpieczeństwa. Przed umówieniem wizyty  warto „zasięgnąć opinii”, w tym przypadku nie należy korzystać z internetu, tu dominują reklamy, często opinie o sobie publikują lekarze młodzi, bez doświadczenia, nie mogą w inny sposób znaleźć rekomendacji. Unikajmy placówek reklamujących się jako „dobry, najlepszy psychiatra”, samo to, że łamią prawo świadczy, że są wiarygodni. Aby odnaleźć polecanego specjalistę popytajmy przyjaciół , rodzinę, znajomych,  na pewno ktoś z nich korzystał z pomocy psychiatry, da nam praktyczne informacje.

W Warszawie, w każdej dzielnicy znajdziemy prywatna praktykę lekarza psychiatry, to ważne aby dojazd na wizytę nie zajmował nam kilku godzin w korkach, warto więc pomyśleć też o lokalizacji gabinetu.

Wszystkim życzymy zdrowia, nie tylko psychicznego.

Leczenie alkoholizmu w prywatnym szpitalu

leczenie alkoholizmuNa dzień dzisiejszy mamy w Polsce trzy prywatne lecznice, które mają w ofercie leczenie uzależnień.  Terapia zaburzeń psychicznych, w tym zespołów zależności, to skomplikowany proces. Chorzy przeważnie pozostają niekrytyczni wobec swoich schorzeń, rzadko wykazują się motywacją do terapii. W większości przypadków do leczenia zmuszają ich warunki sytuacyjne. Np. pogorszenie stanu zdrowia, pojawienie się powikłań alkoholizmu: uszkodzenie wątroby, zapalenia trzustki, polineuropatia. Czasami są to szkody społeczne, groźba utraty rodziny lub pracy.

W naszym kraju istnieje dobrze rozbudowana sieć publicznych placówek stacjonarnych oferująca leczenie uzależnień, w tym leczenie alkoholizmu. Niestety mają one swoje wady. Ze względu na to, że są finansowane przez NFZ, muszą ograniczać koszty aby zachować opłacalność. Odbija się to na ilości wykonywanych badań diagnostycznych, ilości i jakości wykształcenia kadry, ze względów finansowych nie  stosuje się w tych placówkach nowoczesnych leków przeznaczonych do leczenia alkoholizmu.

Z tego względu część pacjentów decyduje się na wydatek i rozpoczyna terapię w szpitalach prywatnych. Chory ci mają nadzieję, że będą traktowani bardziej indywidualnie, personel medyczny poświęci im więcej czasu. Diagnostyka stanu ogólnego i psychicznego będzie dokładniejsza. W prywatnych placówkach pacjenci mogę też liczyć na indywidualną dietę dostosowaną do schorzeń. Często w cenie wliczona jest również rehabilitacja. Oczywiście warunki socjalne panujące w tych lecznicach są lepsze niż w publicznych, praktycznie trudno spotkać wieloosobowe sale, w każdym pokoju jest z reguły łazienka. Nie bez znaczenia jest również to, że na takim odwyku przebywają pacjenci z określonych grup społecznych. Są to w większości przedsiębiorcy lub ich rodzinny, nierzadko pacjenci prywatnych ośrodków leczenia uzależnień to lekarze, prawnicy, pracownicy naukowi. Ludzie ci przebywając w małych grupach liczą na większą dyskrecję.

Categories

Bookmarks